ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.แม่ยื้อ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้จัดประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองไม้กอง

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับโรคเบาหวาน
     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้ดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดประจำปี 2563 ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจตา และตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในเขต รพ.สต.ใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อสม.ออกให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 3

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รพ.สต.แม่ยื้อ ให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน 
     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน เวลา 06.00 น. โดยมีการให้บริการเจาะเลือดปลาย

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ฯ
     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบล      หนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"เชิญชวนใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลัง ให้ยกเลิกการใช้สารเคมี"

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เชิญชวนใส่เสื้อขาว ร่วมกันแสดงพลังต่อต้าน ให้ยกเลิกการใช้สารเคมี "พาราครอต คลอร์ไพรีฟอส ไกลโฟเซต" ทุกปีมีคนป่วย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
          วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมต่อต้าน การใช้ยาฆ่าหญ้า
        โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต่อต้านการใช้ยา "คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต" ทุกปีมีคนป่วย จากการใช้ยาฆ่าหญ้า

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

 นักกายภาพ รพ.ไทรงาม ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke
           วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 3,4,5,8,9 ทั้ง 5 หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

         วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท และทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย