ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

         พัฒนาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทักษะต่างๆ ตามวัยตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรก ลักษณะของพัฒนาการที่พบได้บ่อยในเด็กที่ผิดปกติ คือเด็กที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อ และที่มีปัญหาทางด้านภาษาและสังคม การส่งเสริมพัฒนาการในช่วงวัยเด็กเล็ก จะช่วยลดความรุนแรงหรือบำบัดให้เป็นปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
        พัฒนาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทักษะต่างๆ ตามวัยตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรก จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการอย่างมากและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสมองเช่นกัน หากมีการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพ หรือส่งเสริมพัฒนาการในช่วงวัยเด็กเล็ก จะช่วยลดความรุนแรงหรือบำบัดให้เป็นปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด 0-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง
คู่มือ DSPM 2562
โปสเตอร์การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โปสเตอร์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น