ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง

     วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  โดย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต.บ้านแม่ยื้อ