ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมต้อนรับ ตรวจคัดกรองโควิด-19 อบจ.พบประชาชน
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อสม. กลุ่มจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ร่วมต้อนรับและติดตามตรวจคัดกรองโควิด-19