ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"
ปฏิทินให้บริการแพทย์แผนไทย 
การให้บริการแพทย์แผนไทย

แผนภูมิการรับบริการแผนไทย
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
                 วันเสาร์/วันนักขัตกฤษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น