ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"
ความรู้เรื่อง โรคปริทันต์
ตารางการให้บริการงานทันตกรรม


ค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
                 วันเสาร์/วันนักขัตกฤษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น