ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"
ติดต่อหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ
หมู่ ๙ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
จังหวัดกำแพเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055 – 776002
E-mail: sai210@windowslive.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น