ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  จัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine และ Community Isolation ในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

         วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม  2564 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมและวางแผนจัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการพื้นที่กักตัว 14 วัน และ Community Isolation  เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คลิก👉 ลงนามถวายพระพรวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 อสม.ให้บริการคัดกรอง "เปิดเทอมเราต้องรอด"

     วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ในการเปิดการศึกษาวันแรก เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดกิจจกรม วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาส่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมเคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

      วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์เชิญชวนประชาชน  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 อสม.ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองในโรงเรียน

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปั่นเพื่อสุขภาพ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน"

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ได้ดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ ทั้งหมด 50 คน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

       วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท

อสม.ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 

วันที่ 26-30 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ หมู่ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ บ้านแม่ยื้อ ม.3 8 9 บ้านทุ่งรวงทอง ม.และบ้านหนองยาง ม.ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

 อสม.ร่วมกันคัดกรองตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ

     วันที่ 11 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 8 9 ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนเข้า ออก ตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ณ วัดฑีฆายุการาม (แม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 อสม.ร่วมกันคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 13-15 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มาทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ วัดฑีฆายุการาม หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมต้อนรับ ตรวจคัดกรองโควิด-19 อบจ.พบประชาชน
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อสม. กลุ่มจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ร่วมต้อนรับและติดตามตรวจคัดกรองโควิด-19

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 หน่วยบริการอำเภอไทรงาม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" หน่วยบริการอำเภอไทรงาม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน โดยมี นายกฤชทิต ชะนิดไทย นายอำเภอไทรงาม ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไทรงาม และทุกส่วนราชการ ณ วัดฑีฆายุการาม (วัดแม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ติดตามเฝ้าระวังโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

     วันที่ 11 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

 ติดตามเฝ้าระวังโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

    วันที่ 25-30 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19