ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ฯ
     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบล      หนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"เชิญชวนใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลัง ให้ยกเลิกการใช้สารเคมี"

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เชิญชวนใส่เสื้อขาว ร่วมกันแสดงพลังต่อต้าน ให้ยกเลิกการใช้สารเคมี "พาราครอต คลอร์ไพรีฟอส ไกลโฟเซต" ทุกปีมีคนป่วย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
          วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมต่อต้าน การใช้ยาฆ่าหญ้า
        โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต่อต้านการใช้ยา "คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต" ทุกปีมีคนป่วย จากการใช้ยาฆ่าหญ้า