ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563


รพ.สต.แม่ยื้อร่วมกับ อสม.ออกติดตามผู้กักตัว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563


เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมให้บริการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19
      วันที่ 7 เมษายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
ออกให้บริการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และให้ความรู้คำแนะนำ และการติดตามเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19)