ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  จัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine และ Community Isolation ในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

         วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม  2564 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมและวางแผนจัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการพื้นที่กักตัว 14 วัน และ Community Isolation  เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คลิก👉 ลงนามถวายพระพรวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 อสม.ให้บริการคัดกรอง "เปิดเทอมเราต้องรอด"

     วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ในการเปิดการศึกษาวันแรก เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดกิจจกรม วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาส่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมเคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

      วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์เชิญชวนประชาชน  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 อสม.ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองในโรงเรียน

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปั่นเพื่อสุขภาพ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน"

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ได้ดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ ทั้งหมด 50 คน