ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  จัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine และ Community Isolation ในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

         วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม  2564 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมและวางแผนจัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการพื้นที่กักตัว 14 วัน และ Community Isolation  เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คลิก👉 ลงนามถวายพระพร