ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 อสม.ให้บริการคัดกรอง "เปิดเทอมเราต้องรอด"

     วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ในการเปิดการศึกษาวันแรก เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดกิจจกรม วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาส่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมเคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

      วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์เชิญชวนประชาชน  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 อสม.ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองในโรงเรียน

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์