ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

 อสม.ร่วมกันคัดกรองตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ

     วันที่ 11 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 8 9 ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนเข้า ออก ตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ณ วัดฑีฆายุการาม (แม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 อสม.ร่วมกันคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 13-15 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มาทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ วัดฑีฆายุการาม หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร