ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.แม่ยื้อ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้จัดประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองไม้กอง

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับโรคเบาหวาน
     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้ดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดประจำปี 2563 ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจตา และตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในเขต รพ.สต.ใกล้เคียง