ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าสาธารณสุขที่ร่วมกับ อสม.ร่วมคัดกรองโควิด-19 ประกวดวัดศีล 5 

       วันที่ 13 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ เพื่อรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019