ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วิสัยทัศน์

 หน่วยงานมีมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า ร่วมพัฒนางานชุมชน บุคลากรทุกคนมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น