ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

 นักกายภาพ รพ.ไทรงาม ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke
           วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 3,4,5,8,9 ทั้ง 5 หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

         วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท และทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย