ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

    วันที่ 
พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2563 ได้แก่ เจาะเลือดประจำปี ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจตา และตรวจเท้า