ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 หน่วยบริการอำเภอไทรงาม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" หน่วยบริการอำเภอไทรงาม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน โดยมี นายกฤชทิต ชะนิดไทย นายอำเภอไทรงาม ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไทรงาม และทุกส่วนราชการ ณ วัดฑีฆายุการาม (วัดแม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร