ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตรวจเยี่ยม รพ.สต.แม่ยื้อ
    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายอริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์ สาธารณสุขอำเภอไทรงาม

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

เตือนเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จากประเทศจีน
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ เตือนเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จากประเทศจีน เนื่องจากมีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จากการตรวจ