ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รพ.สต.แม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
      วันที่ พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รพ.สต.แม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ออกติดตามผู้เดินทางต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19)
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ