ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปั่นเพื่อสุขภาพ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน"

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ได้ดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ ทั้งหมด 50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น