ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง

     วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  โดย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต.บ้านแม่ยื้อ ได้ออกให้บริการเยี่ยมบ้านและมอบอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เช่น ที่นอนลม ไม้เท้า วอคเกอร์และรถเข็นผู้ป่วย ให้กับผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำในการช่วยเหลือตนเอง รวมถึงญาติผู้ดูแล และความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ขอขอบคุณโรงพยาบาลไทรงามที่สนับสนุนอุปกรณ์ครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น