ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 อสม.ร่วมคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองในโรงเรียน

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เนื่องใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น