ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมเคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

      วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์เชิญชวนประชาชน  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน และให้ความรู้การปฏิบัติดูแลตนเอง ตามมาตรการ DMHTT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 3 8 9 บ้านแม่ยื้อ และในเขตพื้นที่อื่นๆ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น