ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 อสม.ให้บริการคัดกรอง "เปิดเทอมเราต้องรอด"

     วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้บริการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ในการเปิดการศึกษาวันแรก เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น